Tagged: kulturarv

Inneklemt kystkultur

Sjøgata i Mosjøen har Nord-Norges lengste trehus- og bryggebegyggelse fra 1800-tallet. Likevel kjører mange rett forbi dette levende maritime museet.