Tagged: vikinghistorie

Vilt, grønt og litt norsk

En gang var Shetlandsøyene en del av Norge. Fortsatt kan vi høre spor av det norske i språket på Storbritannias nordligste utpost, og flere steder flagges det med norsk flagg på 17. mai.